Gwarancje

Warunki gwarancji

 1. Gwarancja na produkty PRO engines jest udzielana na okres 12 (dwanaście) miesięcy.
 2. Gwarancją są objęte produkty posiadające naklejkę PRO engines z datą regeneracji oraz zamontowane przez ASO lub przeszkolony personel
 3. Gwarancja rozpoczyna się od daty sprzedaży i dotyczy wad fizycznych wynikający z jakości wykonania lub jakości materiału części. Gwarancji podlegają jedynie części zakupione u Sprzedawcy. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku jeśli wykryte wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w rzeczy
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń części sprzedawanych przez Sprzedawcę wynikających z:
  a. niewłaściwego montażu
  b. wypadku z udziałem pojazdu
  c. normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów pojazdu
  d. wykorzystywania części niezgodnie z przeznaczeniem
  e. działania innych niesprawnych podzespołów pojazdu lub zaniedbań w zakresie przeglądów eksploatacyjnych
  f. poddania części samowolnej przeróbce, modyfikacji lub rozmontowaniu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z kosztami holowania, przestoju pojazdu lub podobnymi. W szczególności sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.  
 6. Roszczenia gwarancyjne dotyczą wyłącznie reklamowanej części. Sprzedawca w szczególności nie ponosi żadnych kosztów związanych z używaniem wadliwej części, jak i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym utratę klientów, zmniejszenie sprzedaży lub zysków oraz szkód powstałych w związku z postępowaniem wszczętym przez osoby trzecie.

Postępowanie gwarancyjne

 1. Zgłoszenie reklamacji uszkodzonej części powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.
 2. Reklamowana część powinna być dostarczona przez Klienta do Sprzedawcy w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Klient wraz z częścią zobowiązany jest do dostarczenia do Sprzedawcy dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacji na druku firmowym Sprzedawcy - do pobrania na stronie internetowej Sprzedawcy wwwproengines.eu w zakładce Gwarancje.
  W przypadku braku dostarczenia ww. dokumentów rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu ich uzupełnienia przez Klienta
 3. Część dostarczona do reklamacji musi być czysta oraz posiadać naklejkę PRO engines i datę regeneracji.
 4. Koszty przesyłki części do Sprzedawcy ponosi Klient, zaś koszty przesyłki zwrotnej są pokrywane przez Sprzedawcę pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przeciwnym razie opłata za przesyłkę zwrotną obciąża Klienta
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonej części
 6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje naprawą lub przyznaniem Klientowi zamiennej sprawnej części. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta na jego rzecz w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub przyznanie drugiej sprawnej części Klientowi.
 7. W przypadku nie uznania reklamacji lub zgłoszenia bezpodstawnej reklamacji, Klient może zostać obciążony poniesionymi przez Sprzedawcę kosztami obsługi zgłoszenia, ekspertyzy oraz odesłania reklamowanej części.

DO POBRANIA

Druk zgłoszenia reklamacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel